Introductie

Het sociaal activeren van mensen die langdurig in een uitkering situatie verkeren of die zwak emotioneel zijn zoals ex-gedetineerden dak- en thuislozen is een wat moeilijker groep om mee te werken. Maar door onze aanpak om als brug te functioneren naar instanties als gemeente,maatschappelijk werk, sociaal cultureel en welzijnswerk enz. Proberen we als intermediair op te treden. Door middel van onze aanpak kunnen we onze doelgroep voor te bereiden en krachtig genoeg te maken om weer deel te nemen aan de samenleving. Op deze wijze streven wij er naar de sociale activering te initialiseren en intensief te begeleiden.

Door langdurige werkloosheid krijgt onze doelgroep het steeds moeilijker om passend werk te vinden. In de gemeente wordt zelfs gesproken over generaties van uitkeringtrekkers. Bovendien zijn er veel mensen die met hun ziel onder de arm lopen omdat ze gewoon geen hulp durven te zoeken,laat staan te vragen. Er zijn ex-gedetineerden die hun recidive gedrag, niet kunnen aanpakken omdat ze nooit of onvoldoende met een hulpverlener hebben gesproken die hen daarmee mag en kan helpen: dak en thuislozen die steeds weer de fout in gaan vanwege schuldproblematiek en geen uitweg meer zien, enz. Langdurige uitsluiting kan persoonlijke en maatschappelijke onrust veroorzaken.

Voor deze mensen willen wij een luisterend oor zijn en hulp bieden waar het mogelijk is. Een eerst aanzet tot activering bestaat onder meer uit het verrichten van vrijwilligers werk en het opbouwen van sociale contacten e.d . Participatie aan de samenleving begint bij jezelf. Wij vinden het van maatschappelijk belang dat iedereen ertoe doet en ieders inbreng van belang is

In onze samenleving lijkt de zelfbewuste burger beter in staat zijn of haar leven en loopbaan in eigen hand te nemen en zo een waardevol en gewaardeerd lid van de samenleving te worden. Er blijkt echter een groeiend aantal mensen te zijn dat hier moeite mee heeft en daardoor in een sociaal  en emotioneel isolement geraken.