Sponsors en donateurs

Sponsors
SIHO Bedrijfsadvisering

Bravo Fondsenwerving

Donateur
Wilt u ons initiatief ook ondersteunen? U kunt dit doen in de vorm van een gift. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een geldelijke bijdrage. Ook gereedschap(pen) en/of machines die u niet meer gebruikt zijn ook van harte welkom! Als donateur houden wij u per email op de hoogte van de ontwikkeling van onze stichting.