Welkom

Stichting Het 8ste Wonder richt zich op mensen die graag weer terug in de maatschappij willen komen.
Soms lukt dat niet op eigen kracht, doordat je er helemaal doorheen zit en geen lichtpunten meer ziet in je leven.
Ons team probeert samen met jou je leven weer kleur te geven.
We helpen je met het krijgen van een goede dagbesteding, we helpen je met je administratie en we proberen door zingeving je gevoel van eigenwaarde terug te vinden.
Door samen te werken aan het ontplooien van je vaardigheden (her)ontdek je mogelijkheden die je in het leven kunnen helpen!
Blijf niet bij de pakken neerzitten. Help je zelf!

NIEUW INITIATIEF: KLEDING INZAMELING

LET OP: We zijn alle schoolvakanties gesloten!