Kosten

Hoewel onze begeleiders hun diensten onbezolderd verrichten, hebben wij net als elke andere organisatie kosten. Het 8ste Wonder is een privaat initiatief en ontvangt geen overheidsgelden of subsidies. Om onze diensten kostendekkend te houden vragen wij een bijdrage. Deze bijdrage wodrt vooraf overeengekomen en is uiteraard naar draagkracht.

De bijdragen en eventuele donaties worden uitsluitend aangewend voor de vervangende aanschaf, de reparatie of het onderhoud van noodzakelijke gereedschappen e.d. Onze hoofdsponsor heeft in principe alle begin gereedschappen ter beschikking gesteld.

Reiskosten worden echter wel los in rekening gebracht, aangezien wij een busje mogen gebruiken. Zeker voor klussen buiten Oosterwolde is dit van belang, aangezien dit alleen maar met groepsvervoer bereikbaar is. De kosten bedragen € 0,50 per kilometer.