Onze organisatie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter : Jurgen Johnny Jozef Dennen
Secretaris : Anna Atje Span
Penningmeester : Franke Pieter de Boer

 

Abdalla Abdujali
vertegenwoordiger

BELEIDSPLAN

Inleiding

Stichting het 8ste wonder staat voor het ondersteunen van zwakkeren in de samenleving met als doel ze te activeren en te motiveren. Dit gaat onder meer om mensen die onder de armoede grens moeten leven, (ex)gedetineerden, daklozen, lang uitkeringsgerechtigden, alleenstaande ouders, enz.

Wij willen bereiken dat de kloof in de samenleving tussen minderbedeelden en de maatschappij kleiner wordt en uiteindelijk verdwijnt en dat er een samenleving ontstaat waar een ieder mee doet, ongeacht zijn achtergrond of geloofsovertuiging.

Dit willen wij bereiken door activiteiten te organiseren waar er kansen en mogelijkheden worden gecreëerd, zoals banenmarkten en toernooien om geld in te zamelen voor onze inzamelacties voor armen in de wereld. Mensen bewust maken van de valkuilen in het leven door workshops te geven. Verder willen we helpen met thuisadministratie, helpen klusjes te doen in en rondom de woning. Ook kunnen we inbraakpreventie laten geven door ervaringsdeskundigen ter bevordering van een beter leefomgeving in buurten waar het onveilig is.

Termijn van een beleidsplan

Voor het aankomend jaar 2022 staan er 4 activiteiten gepland om geld in te zamelen voor armen en een kledinginzamelingsactie. Er worden het hele jaar workshops gegeven om mensen bewust te maken. Vooral kinderen hebben onze aandacht om ze bewust te maken van de gevaren bij het maken van keuzes die er toe kunnen leiden dat geweld en gevangenisstraf een pijnlijk onderdeel van het leven kunnen worden. Deze workshops worden gegeven door ervaringsdeskundigen. We blijven ook aandacht besteden aan het verrichten van klusjes in en rond het huis voor mensen die niet veel te besteden hebben. Daarnaast willen we mensen helpen met hun thuisadministratie om zo een beter overzicht te verschaffen.

Missie, visie en strategie

Alle mensen laten meedoen in een wereld die constant verandert, alle kloven dichten die er zijn in onze maatschappij tussen arm en rijk , verschillen van kleur of religie, zwakkeren en sterke persoonlijkheden. Een ieder mee te laten kunnen doen en zo een meerwaarde gevoel laten krijgen en dat WIE GOED DOET GOED ONTMOET .

Doelstelling

Om de missie/visie te realiseren gaat onze stichting de samen werking aan met gemeentes , welzijnswerk, scholen , fondsen , wijkcommissies en bedrijven (banenmarkt) .

Strategie

In 2022 gaan we ons gericht concentreren op een verscheidenheid aan activiteiten om geld in te zamelen om kleding die we inzamelen te kunnen versturen naar de landen die dat nodig hebben. We willen elk jaar 4 landen hierin ondersteunen.

In Nederland gaan we projecten aan door zoveel mogelijk voorlichtingen te gaan geven.

Huidige situatie

De organisatie staat op dit moment sterk en verbonden met de dingen die het doet. Er is een bestuur die actief is en een vertegenwoordiger die de mogelijkheden en kansen ziet die genomen moeten worden. Dit sterkt ons team en onze overtuiging de doelen die we als stichting willen behalen geloofwaardig.

Bestuur

Het Bestuur en de vrijwilligers krijgen een vergoeding in de vorm van reiskosten die gemaakt worden.

Werknemers

De Stichting maakt gebruik van vrijwilligers

Financiën

Zie jaarverslag 2020

Het werven van gelden

Voor het jaar 2022 is er 7000 euro minimaal nodig om onze doelen te halen. Dat gaan we binnenhalen door sponsoring, fondsenwerven en giften die wij ontvangen.

Beheer en besteding van het vermogen

De Stichting heeft geen vermogen

Bent u geïnteresseerd in onze stichting? Download dan hier de Statuten van onze Stichting.